Contacte
Castellano   ||   Català

C O B E R T E S    -    F A Ç A N E S

I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S

  • CONTACTE

Contacta 
amb nosaltres
Nom:      *Obligatori

Empresa:   

Població:      *Obligatori

Província:   

Telèfon:      *Obligatori

Fax:   

E-mail:   

Comentaris:   

Contactar per:    Telèfono   E-mail

Tel: 93 697 93 00 - Fax: 93 697 92 03

info@moncas.eu

Les dades facilitades voluntàriament pel sol·licitant seran incorporades a un fitxer automatitzat, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, per al seu ús intern i tractades amb total confidencialitat, complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.


El sol·licitant queda informat del seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau, respecte de les seves dades personals en els termes previstos per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, i pot exercir aquest dret dirigint-se per escrit a Moncas, s.c.c.l domiciliada a Avda. Can Sucarrats 108 nº 4, 08191 Rubí (Barcelona).