Castellano   ||   Català

C O B E R T E S    -    F A Ç A N E S

I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S

  • EMPRESA

Qui 
som

MONCAS, empresa especialitzada en tancaments metàlics i impermeabilització, neix amb l'objectiu d'oferir als seus clients el millor servei i les solucions més innovadores per a cada projecte.

  • L'experiència ens avala. Tenim una llarga trajectòria professional al sector des de fa més de 35 anys.
  • Coneixem als nostres clients. Aixó conclou en un resultat òptim capaç de satisfer les seves expectatives.
  • El nostre equip garanteix en tot moment un servei d'alt nivell, respectant sempre les normatives vigents i les dates d'entrega establertes.
  • Estem en una continua formació degut a l'evolució constant de les tecnologies i a les exigències del mercat actual.
Què 
som
  • Un equip sòlid, de resposta àgil i caràcter dinàmic.
  • Compromesos, competitius, creatius; som garantia.
  • Qualitat. Comptem amb els millors materials del mercat.
  • Responsables amb la nostra seguretat i la dels que ens envolten.